Dự kiến Tổ chức Đào tạo Nghiệp Vụ Hướng dẫn Du lịch 1, 2, 3 tháng

-          Thời gian nhận hồ sơ từ: Liên tục nhận hồ sơ

-          Dự kiến khai giảng: 30/6/2016

-          Địa điểm: Cơ sở 2 Khoa Du lịch

-          Địa chỉ: 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
-       Liên hệ: 0438692077