Kết quả kiểm tra Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch đợt 5/2015 tại Hà Nội

 Kết quả kiểm tra Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch đợt 5/2015 tại Hà Nội

 
- Địa điểm: Viện Đại học Mở Hà Nội
 
- Ngày thi:28/08/2015

Ngày nhận chứng chỉ: Từ ngày 25/09/2015 tại Văn phòng Khoa Du lịch. Phòng A2.4 – Viện Đại học Mở Hà Nội. B101 Nguyễn Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 
 

Nguồn tin: Khoa Du lịch