Kết quả thi Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch Đợt 1/2016 tại Đà Nẵng
   

Nguồn tin: Khoa Du lịch