Danh sách sinh viên trúng tuyển vào Đội thanh niên tình nguyện Viện Đại học Mở Hà Nội năm học 2015 - 2016

Ngày 8/10/2015, danh sách các sinh viên trúng tuyển vào Đội thanh niên tình nguyện Viện Đại học Mở Hà Nội năm học 2015 – 2016 đã chính thức được công bố.

Các bạn sinh viên trúng tuyển đã xuất sắc vượt qua 2 ngày phỏng vấn đầy thách thức để trở thành thành viên của Đội thanh niên tình nguyện Viện Đại học Mở Hà Nội năm học 2015 – 2016. Các tình nguyện viên sẽ hoạt động theo 04 ban: Truyền thông, Phong trào, Hậu cần, và Kế hoạch.

Chính các bạn sinh viên tình nguyện sẽ là hạt nhân giúp phát triển phong trào sinh viên của Trường và của Khoa nơi các bạn học tập.

Xin chúc mừng các tình nguyện viên của Khoa Du lịch có tên trong danh sách trúng tuyển:  

Tác giả bài viết: FOT Press Club – Thao Smile