Tập huấn cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt năm 2015

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014-2015. Căn cứ Tờ trình ngày 7/1/2015 về việc tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội của Ban thường vụ Đoàn Thanh niên đã được Viện trưởng phê duyệt, Đoàn Thanh niên tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm 2015, cụ thể như sau:

     1. Thời gian:  02 ngày 4,5/2/2015 (thứ Tư và thứ Năm)

     2. Địa điểm tổ chức: Đầm Long – Ba Vì – Hà Nội

     3. Thành phần:  Mỗi Liên chi đoàn cử 05 đồng chí cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt ( Bí thư, Phó Bí thư, Liên chi Hội trưởng, Liên chi Hội phó, cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu)

     4. Nội dung tập huấn:
            - Triển khai một số nội dung trọng tâm của công tác Đoàn – Hội năm 2015
            - Công tác tổ chức của Đoàn – Hội
            - Hướng dẫn một số kỹ năng, nghiệp vụ dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội.


 


 

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Khoa Du lịch