Lịch tuần thứ 36 (Từ ngày 5/9 đến 11/9/2016)

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA DU LỊCH 1 1

Lịch tuần thứ 36

Từ ngày 5/9/2016 đến ngày 11/9/2016

Lịch hoạt động của Khoa Du lịch


Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

18

Làm việc với Tổng công ty DL VN (Việt Nam Tourism)
Thời gian:      7h30 - Ngành Công nghệ Thông tin.

   Địa điểm:       30 A Lý Thường Kiệt

  Thành phần:   Đ/c Trần Thị Nguyệt Quế

 

Thứ Ba

19

 

Tập huấn sinh viên tham gia chương trình Hướng dẫn viên tình nguyện với Tống công ty DL VN


Thời gian:     14h30

   Địa điểm:   101 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân, HN

  Thành phần:   Đ/c Trần Thị Nguyệt Quế , đ/c Trần Thu Phương, đ/c Trần Văn Quyền

Thứ Tư

20

 

Họp tổ chuyên môn

Thời gian:     14h30

   Địa điểm:  101 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân, HN

  Thành phần:   BCN Khoa + Tổ chuyên môn

Thứ Năm

21

Giảng dạy lớp du lịch cộng đồng và du lịch có trách nhiệm

Thời gian:      8h00 -11h00

Địa điểm:       Xã Hương Sơn - Huyện Chương Mỹ

  Thành phần:   Đ/c Trần Thị Nguyệt Quế

 

Thứ Sáu

22

Giảng dạy lớp thẩm định HDV  

Địa điểm:       TP HCM

  Thành phần:   Đ/c Trần Thị Nguyệt Quế, Trần Mỹ Linh

                 

Giảng dạy lớp thẩm định HDV  

Địa điểm:       TP HCM

  Thành phần:   Đ/c Trần Thị Nguyệt Quế, Trần Mỹ Linh

Thứ bảy

23

Giảng dạy lớp thẩm định HDV  

Địa điểm:       TP HCM

  Thành phần:   Đ/c Trần Thị Nguyệt Quế, Trần Mỹ Linh

Giảng dạy lớp thẩm định HDV  

Địa điểm:       TP HCM

  Thành phần:   Đ/c Trần Thị Nguyệt Quế, Trần Mỹ Linh

Chủ Nhật

24

Giảng dạy lớp thẩm định HDV  

Địa điểm:       TP HCM

  Thành phần:   Đ/c Trần Thị Nguyệt Quế, Trần Mỹ Linh

Giảng dạy lớp thẩm định HDV  

Địa điểm:       TP HCM

  Thành phần:   Đ/c Trần Thị Nguyệt Quế, Trần Mỹ Linh