FOT, HOU SẴN SÀNG CHO HỘI THẢO “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG KINH DOANH DU LỊCH THEO HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

Hội thảo sẽ được tổ chức 02 ngày từ 26 - 27/7/2018 tại FLC Sầm Sơn Golf & Resort.
Hội thảo thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo các chuyên gia cùng với sự tham gia của các khách mời là các đại biểu đến từ Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch, cơ quan truyền thông-báo chí; Các học giả trong lĩnh vực phương pháp nghiên cứu khoa học và nghiên cứu du lịch; Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Viện; CBGV Khoa Du lịch và đại diện CBGV các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Viện.


Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn khoa học để trao đổi học thuật và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học theo hướng hội nhập quốc tế; Đồng thời bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên để tạo tiền đề cho việc thực hiện các công bố theo chuẩn quốc tế.


Hội thảo dự kiến tập trung vào các nội dung:

- Luận giải về mối quan hệ giữa năng lực nghiên cứu và phát triển giáo dục-đào tạo bậc đại học; 

- Đánh giá thực trạng năng lực, những thuận lợi, khó khăn của đội ngũ cán bộ giảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ NCKH;

- Mô tả năng lực NCKH đáp ứng chuẩn công bố quốc tế;

- Đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực NCKH theo hướng hội nhập quốc tế cho cán bộ GV 

 

Chắc chắn với sự chuẩn bị, đầu tư nghiêm túc về nhân lực, vật lực, hội thảo sẽ thành công rực rỡ, góp phần thúc đẩy hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học của FOT, HOU.

Nguồn tin: Khoa Du lịch