Ngày hội hướng nghiệp của khách sạn Sheraton

Thời gian: từ 9h00 đến 11h30

Ngày10/6/2015

Địa điểm: Phòng đại tiệc Sông Hồng – Khách sạn Sheraton Hà Nội

Khuyến khích số lượng sinh viên tham dự: từ 150 đến 200 em sinh viên

Yêu cầu: các em sinh viên mặc đồng phục của nhà trường khi tham dự