HOT NEWS THÔNG TIN ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Chúc mừng các em tân sinh viên của FOT-HOU!