Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) ĐHCQ năm 2018

Sáng 17.7.2018 Hội đồng tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội đã họp và thống nhất Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐHCQ năm 2018 (Điểm sàn). Những thí sinh đạt mức điểm sàn được quyền đăng ký xét tuyển vào Viện Đại học Mở Hà Nội.


Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học chính quy 2018: xem chi tiết tại đây

Tải mẫu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển: xem chi tiết tại đây
   

Nguồn tin: Khoa Du lịch