Những mốc thời gian quan trọng thí sinh cần nhớ trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019* Các thông tin về tuyển sinh sẽ tiếp tục được cập nhật tại trang thông tin điện tử: https://hou.edu.vn

* Để được tư vấn và tương tác trong các Chương trình tư vấn trực tuyến, vui lòng truy cập:
- Chuyên trang tuyển sinh: https://tuyensinh.hou.edu.vn

- Fanpage: https://www.facebook.com/HOUNews

Nguồn tin: www.hou.edu.vn