Dự kiến Tổ chức Đào tạo NVHD Du lịch đợt 5/2016

TẠI HÀ NỘI

Thời gian nhận hồ sơ từ: 30/8/2016 đến hết ngày 15/09/2016

Dự kiến khai giảng: 24/9/2016

Địa điểm: Cơ sở 2 Khoa Du lịch

Địa chỉ: 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Liên hệ: 0438692077Nguồn tin: Khoa Du lịch