Kết quả kiểm tra Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa đào tạo đợt 6

- Địa điểm:  Viện Đại học Mở Hà Nội

- Đợt: Tháng 8 - tháng 10/2015 
 

Nguồn tin: Khoa Du lịch