Kết quả thi Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch Đợt 1/2016 tại Hà Nội
  

Nguồn tin: Khoa Du lịch