Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp K19

Theo kế hoạch năm học 2014-2015, Khoa  Du lịch tổ chức lễ bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên Khoá 19.

- Thời gian thứ 7, ngày 06/06/2015
    + Sáng             : từ 07h15
    + Chiều            : từ 13h30

- Địa điểm : Cơ sở học Khoa Du lịch, Nhà X2, 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nguồn tin: Khoa Du lịch