THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Nếu không đủ điểm vào Đại học Chính quy thì đây là cơ hội để trở thành sinh viên Trường Đai học Mở Hà Nội
+ HỌC CÙNG SINH VIÊN CHÍNH QUY

+ CÙNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

+ TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: Mẫu phiếu

Nguồn tin: tuyensinh.hou.edu.vn