Thông báo một số nội dung về vòng chung kết cuộc thi MISS & MR 2015

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT