Tổ chức Thẩm định Nghiệp Vụ Hướng dẫn Du lịch đợt 01/2016 Tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

A/ Tại TP Hồ Chí Minh:

- Địa điểm tổ chức : Công ty TNHH Tạo dựng tương lai - TP.HCM

- Thời gian ôn tập và kiểm tra:
    + Hướng dẫn ôn tập : 18, 19/03/2016
    + Ngày kiểm tra : 20/03/2016

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra: Công ty TNHH Tạo dựng tương lai - TP.HCM

- Điện thoại liên hệ : Ms. Hoàng Kim Hạnh - 0909864009

- Hạn nộp hồ sơ: trước 08/03/2016

B/ Tại Đà Nẵng:

- Địa điểm tổ chức : Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Đà Nẵng

- Thời gian ôn tập và kiểm tra:
    + Hướng dẫn ôn tập : 20, 21/03/2016
    + Ngày kiểm tra : 22/03/2016

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra: Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ : Ms. Lê Thị Hồng Thảo - 0935284998

- Hạn nộp hồ sơ: trước 11/03/2016

C/ Tại Hà Nội:

- Địa điểm tổ chức : Viện Đại học Mở Hà Nội

- Thời gian ôn tập và kiểm tra:
    + Hướng dẫn ôn tập : 26, 27/03/2016
    + Ngày kiểm tra : 28/03/2016

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra : Khoa Du lịch - Viện ĐH Mở Hà Nội

- Điện thoại liên hệ : Văn phòng Khoa Du lịch - 0438692077

- Hạn nộp hồ sơ: trước 16/03/2016

 

Nguồn tin: Khoa Du lịch