Công văn v/v tăng cường công tác phòng và chống sốt xuất huyết