HOU triển khai BHYT số cho sinh viên

Với mục tiêu tất cả sinh viên của HOU sẽ sử dụng bảo hiểm y tế số, 

các sinh viên đã được cung cấp hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssIS một cách hiệu quả:

https://hou.edu.vn/tin-tuc/700/huong-dan-cai-dat-va-su-dung-ung-dung-vssid-bhxh-so.html

Sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trước ngày 25/5/2021.

Khi sử dụng thẻ BHYT trên VssID, người dùng không lo mất, quên thẻ BHYT như đã xảy ra đối với thẻ BHYT giấy. Đồng thời, việc sử dụng sẽ giúp giảm thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh của người tham gia và cơ sở khám chữa bệnh. Do thẻ có mã QR code được tự động tăng độ phân giải, tăng độ sáng hiển thị làm rõ các thông tin trên thẻ BHYT.

Ngoài việc sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh, người cài đặt ứng dụng VssID còn được sử dụng thêm nhiều tiện ích như: Nhận thông tin về quá trình tham gia - thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (BHTN); nhận thông báo khi thẻ BHYT sắp hết hạn; thông báo sắp đến kỳ đóng tiền tham gia BHXH tự nguyện; thông báo phát sinh chi phí khám chữa bệnh BHYT…


Nguồn tin: Truường Đại học Mở Hà Nội