VIDEO HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC

Thông báo Điểm chuẩn: Dự kiến đêm ngày 08/8
+ Xác nhận Nhập học: Từ 10/8-15/8

+ Nhập học: Từ 10/8-20/8

+ Chi tiết có thể xem tại: https://hou.edu.vn/tin-tuc/409/huong-dan-thu-tuc-xac-nhan-nhap-hoc-va-nhap-hoc-nam-2019-vao-truong-dai-hoc-mo-ha-noi.html

Nguồn tin: tuyensinh.hou.edu.vn