Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
CUỘC THI OLYMPIC TIN HỌC, TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN NĂM 2015


THỂ LỆ
CUỘC THI OLYMPIC TIN HỌC, TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN NĂM 2015
 

Nguồn tin: Đoàn Thanh Niên Viện Đại Học Mở Hà Nội