CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH KINH BẮC tuyển dụng   

Nguồn tin: Du lịch Kinh Bắc