Cơ hội việc làm/ thực tập tại khách sạn Pan Pacific Hanoi

Để tạo điều kiện cho sinh viên biết đến các cơ hội việc làm/ thực tập tại khách sạn Pan Pacific Hanoi, chương trình tặng quà cho người tham gia tìm hiểu về khách sạn được phát động ở đường link dưới đây. 

https://www.facebook.com/PPHANCAREERS/videos/1173715402763247/


Nguồn tin: Hoa Nguyen (Mrs.) | Director, Human Capital & Development