Đài Truyền hình Hà Nội phỏng vấn thầy Vũ An Dân - Trưởng Khoa Du lịch về hoạt động thanh niên tình nguyện hỗ trợ du lịch Hà Nội, xây dựng văn hoá du lịch thủ đô.

Đây là năm thứ tư liên tiếp FOT-HOU được Thành Đoàn và Sở Du lịch Hà Nội tin tưởng lựa chọn sinh viên tham gia vào Đội tình nguyện viên Hỗ trợ Du lịch Thăng Long Hà Nội
Thanh niên tình nguyện hỗ trợ xây dựng văn hóa du lịch cho Thủ đô, những chia sẻ rất thật của thầy giáo Vũ An Dân- Trưởng Khoa Du lịch của Đại học Mở Hà Nội.

http://hanoitv.vn/ha-noi-nhung-goc-nhin-thanh-nien-tinh-nguyen-ho-tro-du-lich-ha-noi-xay-dung-van-hoa-du-lich-thu-do-v119521.html?fbclid=IwAR32aSg07n-OSfxM4UuEVAlbWBFWot2ro-JOyH1RfyXMnyqpiye0RvdA8C0
Nguồn tin: Khoa Du lịch