Giảng viên tiếng Anh Viện Đại học Mở Hà Nội tham gia Khóa học Bồi dưỡng Phương pháo giảng dạy – Sử dụng tiếng Anh trong lớp học


Nằm trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ 2020, từ ngày 23/05/2015 đến 15/06/2015 các giảng viên tiếng Anh của Viện Đại học Mở được tham gia Khóa học nâng cao năng lực, định hướng vào việc cải thiện việc sử dụng tiếng Anh trong lớp học.

Tham gia khóa học, các học viên được cấp tài khoản học trực tuyến của Cengage Learning (Hoa Kỳ) bên cạnh học trực tiếp với các giảng viên của Đại học Hà Nội. Với các bài học về ngôn ngữ sử dụng trong quản lý lớp học, đánh giá sinh viên, triển khai các nội dung bài học, Khóa học giúp các giảng viên tiếng Anh tự tin sử dụng tiếng Anh nâng cao công tác dạy và học.

Các học viên sẽ thi cuối khóa vào ngày 20/06/2015 tại Đại học Hà Nội và sẽ được cấp Tổ chức khảo thí Hoa Kỳ ETS cấp chứng chỉ. 
 

Tác giả bài viết: Thao Smile – FOT Press Club