HOU hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021

Các thí sinh có thể xem

hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021 trong đường dẫn sau:


https://youtu.be/ShMTjEyQSEE

Chúc các em thí sinh có được sự lựa chọn phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân và gia đình.

Nguồn tin: Nguồn: Trường Đại học Mở Hà Nội