HOU phát động Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

Trường Đại học Mở Hà Nội phát động Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

Tác giả bài viết: Khoa Du lịch

Nguồn tin: Truường Đại học Mở Hà Nội