HOU tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT cho HSSV đến trường

Thực hiện công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16/08/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022.; công văn số 4023/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 23/8/2022 của bộ giáo dục và đào tạo về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho viên chức, người lao động, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên, Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung sau:
Tác giả bài viết: Trường Đại học Mở Hà Nội