Khách sạn Sunway tuyển dụng Nhân viên/ Thực tập Lễ tân

Hiện tại Khách sạn Sunway đang cần tuyển các vị trí 

1. Giám sát bộ phận Lễ tân

2. Nhân viên Lễ tân

3. Thực tập viên bộ phận Lễ tân

Liên hê:
Nguyễn Đoan Trang
Giám đốc Nhân sự
handphone: 0936362268
Tel:              3 971 3 888 (ext. 530)