LỄ HỘI ĐƯỜNG PHỐ KỶ NIỆM 20 NĂM HÀ NỘI ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THÀNH PHỐ VÌ HOÀ BÌNH (16/7/1999 -16/7/2019

Sáng ngày 13/7, hòa cùng hàng vạn thanh niên Thủ đô, sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội hòa mình vào LỄ HỘI ĐƯỜNG PHỐ KỶ NIỆM 20 NĂM HÀ NỘI ĐÓN NHẬN DANH HIỆU THÀNH PHỐ VÌ HOÀ BÌNH (16/7/1999 -16/7/2019)
Đặc biệt, Đội hình Hỗ trợ du lịch Thăng Long - Hà Nội của Khoa Du lịch - Trường Đại học Mở Hà Nội là một trong những điểm sáng trong việc quảng bá du lịch của Thủ đô và Đất nước đã được các cấp bộ Đoàn và Thành phố Hà Nội ghi nhận, khen thưởng.
 
Đây là hoạt động ý nghĩa, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước của tuổi trẻ và nhân dân Thủ đô.