Lễ tổng kết chia tay sinh viên thực tập FOT-HOU tại FLC Golf & Beach resort.

Tham gia sự kiện, về phía FLC Group có:

- Bà Dương Kim Huệ , Phó Ban Nhân Sự của tập đoàn
- Bà Phùng Thanh Yến, Giám đốc nhân sự FLC Sầm Sơn
- Bà Dư Thị Lan, Phó giám đốc nhân sự FLC Sầm Sơn
- Quản lý và đại diện các bộ phận tại FLC Sầm Sơn.

Về phía khoa Du lịch, có:
- Cô Trần Thu Phương,Trưởng Bộ môn Quản trị Du lịch
- Cô Vũ Lệ Mỹ, Giáo viên chủ nhiệm khoá 24
- Cô Nguyễn Mỹ Vân, Giảng viên Bộ môn.

Kỳ thực tập đã diễn ra thành công với sự hỗ trợ từ phía FLC, sự quan tâm của các thầy cô và sự nỗ lực, học hỏi không ngừng của các sinh viên.

Một số hình ảnh:
 

Tham gia sự kiện, về phía FLC Group có:
- Bà Dương Kim Huệ , Phó Ban Nhân Sự của tập đoàn
- Bà Phùng Thanh Yến, Giám đốc nhân sự FLC Sầm Sơn
- Bà Dư Thị Lan, Phó giám đốc nhân sự FLC Sầm Sơn
- Quản lý và đại diện các bộ phận tại FLC Sầm Sơn.

Về phía khoa Du lịch, có:
- Cô Trần Thu Phương,Trưởng Bộ môn Quản trị Du lịch
- Cô Vũ Lệ Mỹ, Giáo viên chủ nhiệm khoá 24
- Cô Nguyễn Mỹ Vân, Giảng viên Bộ môn.

Kỳ thực tập đã diễn ra thành công với sự hỗ trợ từ phía FLC, sự quan tâm của các thầy cô và sự nỗ lực, học hỏi không ngừng của các sinh viên.

Một số hình ảnh:

 

Nguồn tin: Khoa Du lịch