Nhân viên thu ngân bán thời gian

Nhân viên thu ngân bán thời gian tại tiệm bánh Tous Les Jours Vincom Bà Triệu