Quảng bá Bộ nhận diện 25 năm thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội

Hướng tới Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội, Bộ phận Truyền thông kính gửi Thầy, Cô và các em sinh viên bộ nhận diện của sự kiện 25 năm và hướng dẫn sử dụng logo 25 năm.

- Khuyến khích cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên đồng loạt thay avatar theo hướng dẫn tại fanpage: https://www.facebook.com/HOUNews/
 

Nguồn tin: Khoa Du lịch