Sinh viên FOT_HOU quay trở lại học tập trung từ 11/5/2020

Sau khi thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội, các sinh viên FOT-HOU chính thức quay lại học tập trung từ thứ 2, ngày 11/5/2020
Theo công văn số 1301/ĐHM, ngày 5/5/2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc chuẩn bị và triển khai tổ chức học tập trung, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các sinh viên FOT-HOU sẽ chính thức quay trở lại khu giảng đường khoa Du lịch, học tập trung từ ngày 11/5/2020.

Tác giả bài viết: Khoa Du lịch

Nguồn tin: Truường Đại học Mở Hà Nội