THÔNG BÁO Kế hoạch chuyển địa điểm học

Để tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên và sinh viên trong việc di chuyển đến trường được thuận lợi, thu hút được người học đến với Khoa và mở rộng được quy mô đào tạo. Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa Du lịch đã tích cực tiến hành các thủ tục để sinh viên có thể học tại địa điểm mới từ đầu tháng 5/2015. Tuy nhiên do khối lượng sửa chữa lớn và các tác động khách quan nên tiến độ chuyển đến địa điểm mới bị chậm so với kế hoạch.

Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên và sinh viên, kế hoạch chuyển địa điểm và công tác giảng dạy và học tập tại địa điểm mới như sau:

   1.Thời gian chuyển địa điểm, chuẩn bị mặt bằng phục vụ công tác giảng dạy và học tập :
        Từ ngày 09/05 - 16/05/2015.

 
   2. Công tác giảng dạy và học tập tại cơ sở học mới (301 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội): 
        Từ 18/5/2015.

 
Đề nghị cán bộ, giáo viên và sinh viên sắp xếp kế hoạch phù hợp với điều kiện giảng dạy và học tập.

TM. BCN KHOA DU LỊCH
Vũ An Dân (đã ký)


 

Nguồn tin: Khoa Du lịch