Tập huấn Ban cố vấn học tập

Sáng ngày 23/12/2014 và 26/12/2014 tại cơ sở 2 Khoa Du lịch, 13 cán bộ giảng viên của Khoa đã tham gia tập huấn Ban cố vấn học tập dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Mai Hương - Phó Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội, TS Trương Tiến Tùng - Phó Viện trưởng, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, và Th.S Khổng Thị Uyên - Phó Trưởng phòng Đào tạo Viện ĐH Mở Hà Nội.
Trong tiến trình triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Ban chủ nhiệm Khoa tiếp thu chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường gấp rút tiến hành việc xây dựng hệ thống cố vấn học tập tại Khoa nhằm bảo đảm công tác tổ chức cũng như chất lượng đào tạo.

TS Nguyễn Mai Hương đã trình bày một cách khái quát về Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, khẳng định lợi ích và xu thế tất yếu phải tiến hành đào tạo theo tín chỉ, giúp Ban chủ nhiệm Khoa định hướng chương trình đào tạo phù hợp với hệ thống tín chỉ.

TS Trương Tiến Tùng chia sẻ các kinh nghiệm quý báu về việc tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Khoa Công nghệ thông tin. Phó Viện trưởng hoàn toàn tán thành với khung đào tạo của Khoa. Ông cũng khẳng định tầm quan trọng của Ban cố vấn học tập cũng như những công việc cụ thể của Ban.

Khoa Du lịch rất hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ Ban giám hiệu và các phòng ban của Viện vì sự thành công của việc tiến hành đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Khoa, theo kịp xu thế của thời đại trong khi vẫn giữ vững thương hiệu.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thanh Hoan

Nguồn tin: Khoa Du lịch