Thông báo Kế hoạch hoạt động đầu năm học cho tân sinh viên năm 2015

Khoa Du lịch - Viện Đại học Mở Hà Nội nhiệt liệt chào mừng các em tân sinh viên Khoá 23 (2015-2019) chuyên ngành Quản trị Du lịch Khách sạn và Hướng dẫn Du lịch. Khoa thông báo đến các em kế hoạch hoạt động đầu năm như sau:
 
 

Nguồn tin: Khoa Du lịch