Trường Đại học Mở Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Capilano - Canada về đào tạo các khóa cử nhân Du lịch Khách sạn

Ngày 09/7/2019, trường Đại học Mở Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Capilano - Canada về đào tạo các khóa cử nhân Du lịch Khách sạn theo mô hình 2+2 (2 năm học tại Trường ĐH Mở HN, 2 năm học tại ĐH Capilano). 

Đối tượng xét tuyển của chương trình là các học sinh tốt nghiệp THPT và đạt điểm IELTS theo quy định của các văn bản hiện hành về liên kết đào tạo nước ngoài. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên được cấp Bằng Cử nhân Quản trị Du lịch do Đại học Capilano cấp. Bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới. 

Trong bối cảnh hội nhập của đất nước với các nền kinh tế thế giới, việc thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài là cần thiết, đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. 

Một trong các ngành nghề hiện đang thu hút nhiều quan tâm là ngành Quản trị Du lịch Khách sạn. Việc liên kết với các đối tác nước ngoài trong ngành Du lịch Khách sạn sẽ mang tới những chương trình đào tạo chất lượng, học đi đôi với thực hành, bằng cấp được quốc tế công nhận.

Một số hình ảnh:
 


Nguồn tin: Nguồn: Trường Đại học Mở Hà Nội