Vietnam Backpacker Hostels tuyển dụng

Vietnam Backpacker Hostels cần tuyển những vị trí sau:
Làm việc tại Hà Nội, Sapa, Hội An