Biên tập: Nguyễn Trung Kiên - FOT Press Club" />

Video Clips

Chuyên gia Denis Vincent Bissonnette của Khoa Du lịch chia sẻ về Du lịch Việt Nam
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 658
Thích: 0
Không thích: 1
Nguồn: Việt Nam trong tim tôi - VTV 3
Biên tập: Nguyễn Trung Kiên - FOT Press Club