Đăng ký chuyên ngành Quản trị Du lịch Khách sạn và Hướng dẫn Du lịch

Các thí sinh chưa đăng ký chuyên ngành Quản trị Du lịch Khách sạn và Hướng dẫn Du lịch, khẩn trương đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh của nhà trường: http://tuyensinh.hou.edu.vn/dangky2017


Chào đón các em đến với Khoa Du lịch - Viện Đại học Mở Hà Nội (FOT-HOU)


Nguồn tin: Khoa Du lịch