Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Thí sinh có thể tải mẫu Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại đây

Nguồn tin: Khoa Du lịch