Kết quả kiểm tra Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch đợt 02/2017 tại Viện Đại học Mở Hà Nội (19, 21/05/2017)


Chú ý:

+ Học viên lấy chứng chỉ NVHD tại cơ sở 1, Khoa Du lịch.


+ Địa chỉ P. A2.4 Khoa Du lịch - Viện ĐH Mở HN Tòa nhà B101 Nguyễn Hiền, HBT, HN 
 
+ Liên hệ: 043 869 2077 
    


Nguồn tin: Khoa Du lịch