Video Clips

Phỏng vấn: Bà Nguyễn Thị Thúy Minh – Giám đốc Nhân sự KS Sheraton
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 172
Thích: 0
Không thích: 0
Bà nhận xét như thế nào về chương trình đào tạo của Khoa DL – Viện Đh Mở? Bà đánh giá chất lượng đào tạo của Khoa như thế nào?