Video Clips

Phỏng vấn: Bà Phạm Lê Thảo – Vụ phó Vụ lữ hành – Tổng cục Du lịch
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 81
Thích: 0
Không thích: 0
Bà có thể cho biết một vài đánh giá về chất lượng đào tạo của Khoa DL – Viện ĐH Mở HN Lý do Khoa DL được chọn là đơn vị Ủy quyền trong việc tổ chức các kỳ kiểm tra và cấp chứng chỉ nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=LPjXe1cc1YA