Video Clips

Phỏng vấn: Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội - TS. Trương Tiến Tùng
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 71
Thích: 0
Không thích: 0
Về: định hướng phát triển chung của nhà trường và tác động của định hướng này tới sự phát triển của Khoa Du lịch